Service

KUNDSERVICE
Med stöd av teknisk expertis får kunderna snabb hjälp att lösa sina problem för att kunna reducera underhålls- och energikostnader, reparationstider och lägga upp ett förebyggande underhållsprogram genom att:

rekommendera smörjmedel för maskiner och utrustning
översätta resultat av oljeanalyser
utbilda personalen i den rätta användningen av produkterna
upprätta, genomföra och underhålla ett smörjmedelsprogram.

SERVICE
Service är en ledstjärna för LE. Högt utbildade säljare arbetar nära kunderna för att utröna och undersöka kostnadseffektiva lösningar till svåra problem med smörjning.

KUNDSERVICE
Med stöd av teknisk expertis får kunderna snabb hjälp att lösa sina problem för att kunna reducera underhålls- och energikostnader, reparationstider och lägga upp ett förebyggande underhållsprogram genom att:

rekommendera smörjmedel för maskiner och utrustning
översätta resultat av oljeanalyser
utbilda personalen i den rätta användningen av produkterna
upprätta, genomföra och underhålla ett smörjmedelsprogram.

SERVICE
Service är en ledstjärna för LE. Högt utbildade säljare arbetar nära kunderna för att utröna och undersöka kostnadseffektiva lösningar till svåra problem med smörjning.

LAGER OCH DISTRIBUTION
Alla inkommande kundorder ska normalt kunna behandlas och leverans påbörjas inom 24 timmar. Detta minskar kundens lagerbehov och garanterar snabb leverans just när man behöver.
Alla inkommande kundorder ska normalt kunna behandlas och leverans påbörjas inom 24 timmar. Detta minskar kundens lagerbehov och garanterar snabb leverans just när man behöver.