Wiresmøremiddel

LE 2001 MONOLEC VAJERSMÖRJMEDEL
Penetrerande tunt smörjmedel som tränger in och rostskyddar vajern.

LE 2002 ALMASOL VAJERSMÖRJMEDEL
Beläggningssmörjmedel. Avsett främst att användas efter LE 2001.
Ger en torr, klibbfri yta.