Brændstofadditiver

LE 2300 L-X BRÄNSLETILLSATS
För både bensin/diesel. Rengör och smörjer pump och spridare. Skyddar mot rost och isbildning. Håller kolvringsspår rena från koksavlagringar. Blandningsförhållande: 1:500

LE 2410 BTU+ DIESELTILLSATS
Främst avsett att användas i ”farmartankar”. Avskiljer vatten, förbättrar flytförmågan, smörjer och rostskyddar. Rengör pump och spridare. Håller även kolvringsspåren rena från koksavlagringar och ger därmed minskad oljeförbrukning. Blandningsförhållande 1:1000