Historik

INTERNATIONAL kendt og respekteret
Lubrication Engineers Inc., Fort Worth, Texas, USA, er et specielt olieselskab for udvikling og fremstilling af smøremidler.

Lubrication Engineers, forkortelsen LE, har specialiseret sig i produkter for maksimal udvidelse af maskiners levetid og reducere vedligeholdelses-og energiomkostninger.

GRUNDLAGT 1951
Tre ingeniører, som erkendte mangler af eksisterende olier og fedtstoffer, forstod at udvikle højkvalitative smøremidler som skulle give brugeren fordele langt over hvad man kunne opnå med produkter til lignende formål.

I april 1981 kunne LE indvie sin nye smøremiddelfabrik i Wichita,Kansas.Anlægget er den første smøremiddelfabrik bygget i USA i 40 år og anses generelt for verdens mest moderne. I 1990 blev en ekstra fabrik udviklet med en væsentlig forsknings-og udviklingsafdeling – en del af LE´s søgen at fastholde sin position som den førende i smøremidler. Besøgende har været imponeret over den ekspertise, udstyrsteknologi – en bekræftelse af LE`s lederskab i produktion af stærkt teknologisk avancerede smøremidler.

PRODUKTION
Fabrikken har et areal på 11 625 m2. Anlægget er fuldt automatiseret og computerstyret for maksimal kontrol og logistik i produktionen. Produktionskapaciteten er planlagt til en stærk fremtidig ekspansion.

Avanceret teknologi
I anlægget er også laboratorium forskning, udvikling og kvalitetskontrol.

Udstyret er det mest moderne i verden i dag – i overensstemmelse med LE`s ambition til stadighed at forsøge at udvikle endnu bedre smøremidler og nøje kontrollere, at LE er et produkt af verdensomspændende anerkendt høj kvalitet.

Feltforsøg
Erfaringerne fra praktiske daglige brug under “markforholds” betingelser har vist at LE`s smøremidler konstant giver højere effektivitet end andre mærker.

LE smøring og forlænget levetid af udstyr og maskiner, mindsker vedligeholdelsestider og -omkostninger, hvorved spares den oprindelige investering mange gange.